સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

પીએસયુ બેન્ક રિકેપિટલાઇઝેશન ફરી ફોકસમાં

13 સપ્ટેમ્બર 2017, 01:19 PM

પીએસયુ બેન્ક આજે ફોકસમાં છે. મૂડીકરણ પર સરકાર નવો પ્લાન લાવી શકે છે. સરકાર પીએસયુ બેન્કને રિકેપિટલાઇઝેશન માટે બોન્ડ્સ ઇશ્યુ કરી શકે. આરબીઆઈ દ્વારા આ વિકલ્પની ભલામણ સરકારને કરવામાં આવી હતી. જોકે હજી સુધી કેટલી મોટી માત્રામાં આ બોન્ડ્સ ઇશ્યુ કરાશે એની જાહેરાત નહીં.

« ગત આગામી   »
મુખ્ય સમાચાર»
સરકારની ખેડૂતલક્ષી જાહેરાત
આજે સવારથી મુંબઈમાં ભારે વરસાદ
આજથી મુંબઈમાં પ્લાસ્ટિક બેન અમલમાં આવ્યો
એર ઈન્ડિયાએ બિઝનેસ ક્લાસમાં ઉર્મેયો મહારાજા ક્લાસ
ભેળસેળ કરી તો આજીવન જેલ સમજી લો!