સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

એસબીઆઈ: નફો 2.2 ગણો વધ્યો, એનપીએમાં પણ ખામી

19 મે 2017, 12:30 PM

નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસબીઆઈનો નફો 2.2 ગણો વધીને 2814 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2016 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસબીઆઈનો નફો 1263.8 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસબીઆઈની વ્યાજ આવક 18.2% વધીને 18070.7 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2016 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસબીઆઈની વ્યાજ આવક 15290 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

ક્વાર્ટર દર ક્વાર્ટરના આધાર પર જાન્યુઆરી-માર્ચ ક્વાર્ટરમાં એસબીઆઈના ગ્રૉસ એનપીએ 7.23% થી ઘટીને 6.9% રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર જાન્યુઆરી-માર્ચ ક્વાર્ટરમાં એસબીઆઈના નેટ એનપીએ 4.24% ઘટીને 3.71% રહ્યા છે.

ક્વાર્ટરના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં રૂપિયામાં એસબીઆઈના ગ્રૉસ એનપીએ 1.08 લાખ કરોડ રૂપિયાના મુકાબલે 1.12 લાખ કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. ક્વાર્ટરના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં રૂપિયામાં રૂપિયામાં એસબીઆઈના નેટ એનપીએ 61430 કરોડ રૂપિયાના મુકાબલે 58277 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે.

ક્વાર્ટરના આધાર પર જાન્યુઆરી-માર્ચ ક્વાર્ટરમાં એસબીઆઈના પ્રોવિઝનિંગ 8942.8 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 11740 કરોડ રૂપિયા રહી છે, જ્યારે ગત વર્ષ આ ક્વાર્ટરમાં બેન્કના પ્રોવિઝનિંગ 13147 કરોડ રૂપિયા રહી હતી. ક્વાર્ટરના આધાર પર ચોથા ક્વાર્ટરમાં એસબીઆઈના નવા એનપીએ 10185 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 9755 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે.

« ગત આગામી   »
મુખ્ય સમાચાર»
ટાટા મોટર્સનો નફો 49.8% ઘટ્યો
ગ્રાસિમ: નફો 18.3% વધ્યો, આવક 60.1% વધી
આવનારા 12-15 મહિનામાં માર્કેટમાં વૉલેટાલિટી યથાવત રહેશે
વેદાંતા: તૂતીકોરિન પ્લાંટના વિસ્તાર પર બંધ
માર્જિનમાં સુધારાનો પૂરો ભરોશો: એલએન્ડટી ટેક