સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી
ચણા દર જીવંત
એમસીએક્સ ચણા 31DEC2021 (વાયદા)
726.40 3.40 (0.47%)
ડિસેમ્બર 06
વોચલિસ્ટ
વોલ્યુમ 204
ખૂલ્યા 725.80
ગત.સમાપ્ત 723.00

ઈન્ટ્રાડે વર્તમાન Series
ઉંચા 727.20 799.45
નીચા 725.70 710.55

ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ OIમાં ફેરફાર
5,115 76 1.51%

ચિન્હ : ચણા

સમાપ્તિની તારીખ: 31DEC2021 | 31JAN2022 | 28FEB2022 | 31MAR2022 | 29APR2022