સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

કોમોડિટી

 
કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ) ભાવ બદલાવ
સોના (3 ડિસેમ્બર) 47935.00 +122.00
ચાંદી (3 ડિસેમ્બર) 65176.00 +187.00
કાચુ તેલ (18 નવેમ્બર) 6224.00 -136.00
नैचुरल गैस (24 નવેમ્બર) 460.80 +7.90
એલ્યુમિનિયમ (29 ઓક્ટોબર) 214.70 -14.45
ચણા (29 ઓક્ટોબર) 741.75 -17.15
નિકલ (29 ઓક્ટોબર) 1532.80 -50.70
लेड (29 ઓક્ટોબર) 184.80 -1.20
जिंक (29 ઓક્ટોબર) 278.25 -3.50
મેન્થા તેલ (29 ઓક્ટોબર) 943.00 +0.10
कपास (29 ઓક્ટોબર) 32430.00 +420.00