સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

કોમોડિટી

 
કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ) ભાવ બદલાવ
સોના (3 ડિસેમ્બર) 47829.00 -371.00
ચાંદી (3 ડિસેમ્બર) 65014.00 -1125.00
કાચુ તેલ (18 નવેમ્બર) 6365.00 +54.00
नैचुरल गैस (24 નવેમ્બર) 454.60 +2.00
એલ્યુમિનિયમ (29 ઓક્ટોબર) 226.95 -3.80
ચણા (29 ઓક્ટોબર) 759.85 -2.05
નિકલ (29 ઓક્ટોબર) 1585.00 -13.70
लेड (29 ઓક્ટોબર) 186.90 +1.15
जिंक (29 ઓક્ટોબર) 282.05 -1.15
મેન્થા તેલ (29 ઓક્ટોબર) 947.60 +15.70
कपास (29 ઓક્ટોબર) 32000.00 +160.00