સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

કોમોડિટી

 
કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ) ભાવ બદલાવ
સોના (3 ડિસેમ્બર) 48155.00 -45.00
ચાંદી (3 ડિસેમ્બર) 65782.00 -357.00
કાચુ તેલ (18 નવેમ્બર) 6277.00 -34.00
नैचुरल गैस (24 નવેમ્બર) 457.40 +4.80
એલ્યુમિનિયમ (29 ઓક્ટોબર) 230.00 -0.75
ચણા (29 ઓક્ટોબર) 760.10 -1.80
નિકલ (29 ઓક્ટોબર) 1598.50 -0.20
लेड (29 ઓક્ટોબર) 185.25 -0.50
जिंक (29 ઓક્ટોબર) 281.95 -1.25
મેન્થા તેલ (29 ઓક્ટોબર) 944.60 +12.70
कपास (29 ઓક્ટોબર) 31930.00 +90.00