સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

કોમોડિટી

 
કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ) ભાવ બદલાવ
સોના (3 ઓગસ્ટ) 30105.00 -42.00
ચાંદી (5 સપ્ટેમ્બર) 39045.00 -290.00
કાચુ તેલ (19 જુલાઈ) 4907.00 +127.00
नैचुरल गैस (26 જુલાઈ) 189.40 -2.80
એલ્યુમિનિયમ (31 જુલાઈ) 139.50 +0.10
ચણા (31 ઓગસ્ટ) 422.85 +1.00
નિકલ (31 જુલાઈ) 954.30 -16.10
लेड (31 જુલાઈ) 151.05 +0.75
जिंक (31 જુલાઈ) 177.95 +1.10
મેન્થા તેલ (31 જુલાઈ) 1603.50 +61.60
कपास (31 જુલાઈ) 22940.00 +180.00