સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

કોમોડિટી

 
કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ) ભાવ બદલાવ
સોના (5 ઓક્ટોબર) 45959.00 -97.00
ચાંદી (3 ડિસેમ્બર) 60259.00 -530.00
કાચુ તેલ (19 ઓક્ટોબર) 5411.00 -14.00
नैचुरल गैस (27 સપ્ટેમ્બર) 374.40 +7.50
એલ્યુમિનિયમ (30 સપ્ટેમ્બર) 232.25 -3.50
ચણા (30 સપ્ટેમ્બર) 710.70 -1.95
નિકલ (30 સપ્ટેમ્બર) 1471.70 -10.00
लेड (30 સપ્ટેમ્બર) 191.00 -0.45
जिंक (30 સપ્ટેમ્બર) 267.00 +0.70
મેન્થા તેલ (30 સપ્ટેમ્બર) 927.00 +4.80
कपास (29 ઓક્ટોબર) 25710.00 -100.00