સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

કોમોડિટી

 
કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ) ભાવ બદલાવ
સોના (5 ફેબ્રુઆરી) 48812.00 +110.00
ચાંદી (5 માર્ચ) 65153.00 +389.00
કાચુ તેલ (19 જાન્યુઆરી) 3841.00 +16.00
नैचुरल गैस (25 જાન્યુઆરી) 190.10 -9.50
એલ્યુમિનિયમ (29 જાન્યુઆરી) 162.20 0.00
ચણા (29 જાન્યુઆરી) 610.40 +5.10
નિકલ (29 જાન્યુઆરી) 1322.00 +9.20
लेड (29 જાન્યુઆરી) 165.10 -0.30
जिंक (29 જાન્યુઆરી) 213.80 +0.35
મેન્થા તેલ (29 જાન્યુઆરી) 976.00 -10.80
कपास (29 જાન્યુઆરી) 21030.00 -70.00