સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

ટોંચના ઘટનારા

બીએસઈ | એનએસઈ
શેર મૂલ્ય % બદલાવ
આઈટીસી 278.60 -2.28
એચડીએફસી 1,537.05 -1.93
એચડીએફસી બેંક 1,542.15 -1.60
ટીસીએસ 2,272.10 -1.27
એચયુએલ 934.70 -1.23
ભારતી એયરટેલ 354.00 -1.10
રિલાયંસ કેમ 1,394.80 -0.94
લારસન 1,748.05 -0.85
સિપ્લા 556.80 -0.73
ઇન્ફોસિસ 919.40 -0.49
વિપ્રો 494.10 -0.32
બીએચઇએલ 175.70 -0.23