સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

ટોંચના ઘટનારા

બીએસઈ | એનએસઈ
શેર મૂલ્ય % બદલાવ
એચયુએલ 900.00 -0.50
આઈટીસી 278.40 -0.48
ટીસીએસ 2,471.80 -0.29
સિપ્લા 592.95 -0.26
બીએચઇએલ 165.70 -0.18
એચડીએફસી બેંક 1,429.00 -0.16