સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

ટોચના વધનારા

બીએસઈ | એનએસઈ
શેર મૂલ્ય % બદલાવ
એચયુએલ 1,199.70 +2.13
ટીસીએસ 2,512.85 +1.32
ભારતી એયરટેલ 421.60 +1.21
આઈટીસી 281.80 +0.84
રિલાયંસ કેમ 1,575.40 +0.60
એશિયન પેઇન્ટ્સ 1,139.90 +0.56
એમ & એમ 1,371.15 +0.50
બીએચઇએલ 129.75 +0.39
મારુતિ સુઝુકી 7,620.05 +0.17
ઓએનજીસી 160.75 +0.16