સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

શ્રેષ્ઠ ટેરિફ પ્લાન પસંદ કરવો થશે સરળ

16 એપ્રિલ 2018, 06:54 PM

હવે તમે કોઇ પણ ટેલિકોમ કંપનીના સારા ટેરિફ પ્લાનના પસંદ માટે શોધ નહીં કરવી પડે. ટેરિફમાં પારદર્શિતા લાવવા માટે TRAIએ તેની વેબસાઇટ પર બધી કંપનીઓના ટેરિફ પ્લાન દેખાડવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. હાલ તેની ટેસ્ટિંગ શરૂ થઇ ગઇ છે અને આ સુવિધા હાલ દિલ્હી સર્કલ માટે જ ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ 1-2 મહિનામાં બધા 22 સર્કલમાં તેની શરૂઆત થશે.

ગ્રાહકો માટે ટેરિફ પ્લાન સરળ બનાવવાના પ્રયત્ન છે. TRAIએ ટેરિફ પ્લાન માટે શરૂ કરી વેબસાઇટ છે. દિલ્હીમાં TRAIએ શરૂ કર્યું પાયલટ પ્રોજેક્ટ છે. 1-2 મહિનામાં આખા દેશમાં શરૂ થશે પ્રોજેક્ટ છે. કિંમત, ટૉક ટાઇમ, વેલિડિટી, ડેટાના આધાર પર પ્લાન પસંદ છે. દરેક વર્ષે 22-25 હજાર પ્લાન કંપનીઓ TRAIને સોંપી શકે છે. પ્લાન પર TRAIની ફીડબેક આપવાની શક્યતા છે.

« ગત આગામી   »
મુખ્ય સમાચાર»
પ્રોપર્ટી ગુરૂ: ગુજરાતનાં પ્રોપર્ટી માર્કેટ અંગે ચર્ચા
ગૅટ રિચ વિથ આશ્કા: ભાવિનભાઈ માટે નાણાંકિય આયોજન
ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત
પ્રોપર્ટી બજાર: રેસિડન્શિયલ અને કમર્શિયલ પ્રોજેક્ટ
POCSO એક્ટમાં મોટા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા