સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

કોમોડિટી

 
કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ) ભાવ બદલાવ
સોના (5 જૂન ) 28799.00 +80.00
ચાંદી (5 મે) 40033.00 +175.00
કાચુ તેલ (19 મે) 3174.00 -25.00
नैचुरल गैस (25 મે) 208.90 -1.00
એલ્યુમિનિયમ (28 એપ્રિલ) 125.30 -0.30
ચણા (28 એપ્રિલ) 364.90 -1.90
નિકલ (28 એપ્રિલ) 589.60 -1.70
लेड (28 એપ્રિલ) 140.30 -0.70
जिंक (28 એપ્રિલ) 167.65 -0.60
મેન્થા તેલ (28 એપ્રિલ) 935.50 -1.20
कपास (28 એપ્રિલ) 20750.00 -110.00