સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

કોમોડિટી

 
કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ) ભાવ બદલાવ
સોના (5 ફેબ્રુઆરી) 28410.00 -123.00
ચાંદી (5 માર્ચ) 36979.00 -76.00
કાચુ તેલ (18 ડિસેમ્બર) 3701.00 +9.00
नैचुरल गैस (26 ડિસેમ્બર) 182.10 +2.10
એલ્યુમિનિયમ (29 ડિસેમ્બર) 129.55 +0.15
ચણા (28 ફેબ્રુઆરી) 429.00 +1.20
નિકલ (29 ડિસેમ્બર) 716.50 +10.10
लेड (29 ડિસેમ્બર) 159.60 +1.25
जिंक (29 ડિસેમ્બર) 199.70 +0.40
મેન્થા તેલ (29 ડિસેમ્બર) 1828.20 -76.10
कपास (29 ડિસેમ્બર) 19230.00 +20.00