સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

કોમોડિટી

 
કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ) ભાવ બદલાવ
સોના (5 જૂન ) 28737.00 +102.00
ચાંદી (5 જુલાઈ) 39690.00 +579.00
કાચુ તેલ (19 જૂન ) 3310.00 +33.00
नैचुरल गैस (25 મે) 214.40 +3.80
એલ્યુમિનિયમ (31 મે) 125.15 -0.20
ચણા (30 જૂન ) 370.35 +0.80
નિકલ (31 મે) 603.50 +1.00
लेड (31 મે) 135.10 -0.60
जिंक (31 મે) 169.75 -0.05
મેન્થા તેલ (31 મે) 944.00 +3.60
कपास (31 મે) 20750.00 -190.00