સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

કોમોડિટી

 
કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ) ભાવ બદલાવ
સોના (5 એપ્રિલ) 28835.00 +28.00
ચાંદી (5 મે) 42124.00 +2.00
કાચુ તેલ (19 એપ્રિલ) 3148.00 +36.00
नैचुरल गैस (25 એપ્રિલ) 202.40 -2.70
એલ્યુમિનિયમ (31 માર્ચ) 125.10 0.00
ચણા (28 એપ્રિલ) 378.65 -0.30
નિકલ (31 માર્ચ) 634.20 -2.90
लेड (31 માર્ચ) 150.00 +0.90
जिंक (31 માર્ચ) 179.95 +0.35
મેન્થા તેલ (31 માર્ચ) 973.60 +5.40
कपास (31 માર્ચ) 21090.00 +60.00