સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

કોમોડિટી

 
કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ) ભાવ બદલાવ
સોના (5 ઓક્ટોબર) 29163.00 +12.00
ચાંદી (5 સપ્ટેમ્બર) 39063.00 -35.00
કાચુ તેલ (21 ઓગસ્ટ) 3104.00 +83.00
नैचुरल गैस (28 ઓગસ્ટ) 186.00 -2.20
એલ્યુમિનિયમ (31 ઓગસ્ટ) 131.05 -0.80
ચણા (31 ઓગસ્ટ) 415.35 -0.30
નિકલ (31 ઓગસ્ટ) 704.00 +21.00
लेड (31 ઓગસ્ટ) 150.40 -2.80
जिंक (31 ઓગસ્ટ) 200.80 +5.20
મેન્થા તેલ (31 ઓગસ્ટ) 1201.30 -16.80
कपास (31 ઓક્ટોબર) 18260.00 -90.00