સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

કોમોડિટી

 
કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ) ભાવ બદલાવ
સોના (4 ઓગસ્ટ) 28734.00 +105.00
ચાંદી (5 જુલાઈ) 38488.00 +268.00
કાચુ તેલ (19 જુલાઈ) 2777.00 +1.00
नैचुरल गैस (27 જૂન ) 189.00 +1.60
એલ્યુમિનિયમ (30 જૂન ) 120.00 -0.40
ચણા (30 જૂન ) 373.80 +3.20
નિકલ (30 જૂન ) 584.60 +1.80
लेड (30 જૂન ) 142.85 +1.35
जिंक (30 જૂન ) 174.40 +0.35
મેન્થા તેલ (30 જૂન ) 908.60 -18.50
कपास (30 જૂન ) 19640.00 -80.00