સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

કોમોડિટી

 
કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ) ભાવ બદલાવ
સોના (5 જૂન ) 31406.00 +34.00
ચાંદી (4 મે) 39490.00 -96.00
કાચુ તેલ (21 મે) 4563.00 +33.00
नैचुरल गैस (25 મે) 188.40 +1.10
એલ્યુમિનિયમ (30 એપ્રિલ) 149.45 +3.10
ચણા (30 એપ્રિલ) 463.00 +3.30
નિકલ (30 એપ્રિલ) 947.10 +13.80
लेड (30 એપ્રિલ) 154.75 +1.55
जिंक (30 એપ્રિલ) 210.00 -3.10
મેન્થા તેલ (30 એપ્રિલ) 1504.80 +23.10
कपास (30 એપ્રિલ) 20600.00 +80.00