સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

કોમોડિટી

 
કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ) ભાવ બદલાવ
સોના (5 ડિસેમ્બર) 29554.00 -125.00
ચાંદી (5 ડિસેમ્બર) 39877.00 +31.00
કાચુ તેલ (17 નવેમ્બર) 3372.00 +13.00
नैचुरल गैस (26 ઓક્ટોબર) 190.00 +4.00
એલ્યુમિનિયમ (31 ઓક્ટોબર) 138.10 -0.05
ચણા (30 નવેમ્બર) 455.50 +2.00
નિકલ (31 ઓક્ટોબર) 761.10 +4.70
लेड (31 ઓક્ટોબર) 160.20 -0.60
जिंक (31 ઓક્ટોબર) 204.75 +0.45
મેન્થા તેલ (31 ઓક્ટોબર) 1258.90 0.00
कपास (31 ઓક્ટોબર) 18670.00 +20.00